Ключові слова – це зарезервовані ідентифікатори, які наділені певним значенням. Їх можна використовувати тільки відповідно до значення відомого компілятору мови Сі.

Наведемо список ключових слів:

auto double int struct
break else long switch
case enum register typedef
char extern return union
const float short unsigned
continue for signed void
default goto sizeof volatile
do if static while

Крім того в даній версії реалізації мови СІ, зарезервованими словами є:

_asm, fortran, near, far, cdecl, huge, pasсal, interrupt .

Ключові слова far, huge, near дозволяють визначити розміри покажчиків на області пам’яті. Ключові слова _asm, cdelc, fortran, pascal служать для організації зв’язку з функціями написаними на інших мовах, а також для використання команд мови асемблера безпосередньо в тілі програми, що розробляється, на мові СІ.

Ключові слова не можуть бути використані як ідентифікатори.

Використання коментарів в тексті програми

Коментар – це набір символів, які ігноруються компілятором. На цей набір символів, проте, накладаються наступні обмеження. Усередині набору символів, який представляє коментар не може бути спеціальних символів визначальних початок і кінець коментарів, відповідно (/* і */). Відзначимо, що коментарі можуть замінити як один рядок, так і декілька. Наприклад:

/* коментарі до програми */

/* початок алгоритму */

або

/* коментарі можна записати в наступному вигляді, проте треба бути обережним, щоб усередині послідовності, яка ігнорується компілятором, не попалися оператори програми, які також ігноруватимуться */

Неправильне визначення коментарів.

/* коментарі до алгоритму /* рішення краєвої задачі */ */

або

/* коментарі до алгоритму рішення */ краєвої задачі */