Типи даних та їх оголошення

Важливою відмінністю мови Сі від інших мов (PL1, FORTRAN, і ін.) є відсутність принципу умовчання, що приводить до необхідності оголошення всіх змінних задіяних в програмі явно разом із заданням відповідних їм типів.

Оголошення змінної має наступний формат:

[спецификатор-класу-пам'яті] специфікатор-типу описувач [=ініціатор] [, описувач [= ініціатор] ]...

Описувач – ідентифікатор простої змінної або складніша конструкція з квадратними дужками, круглими дужками або зірочкою (набором зірочок).

Специфікатор типу – це одне або декілька ключових слів, що визначаючі тип оголошуваної змінної. У мові Сі є стандартний набір типів даних, використовуючи який можна сконструювати нові (унікальні) типи даних.

Ініціатор – задає початкове значення або список початкових значень, які (яке) присвоюється змінній при оголошенні.

Специфікатор класу пам’яті – визначається одним з чотирьох ключових слів мови Сі: auto, extern, register, static, і вказує, яким чином розподілятиметься пам’ять під оголошувану змінну, з одного боку, а з іншою, область видимості цієї змінної, тобто, з яких частин програми можна до неї звернутися.

Покажчик – це адреса пам’яті, розділюваної для розміщення ідентифікатора (як ідентифікатор може виступати ім’я змінної, масиву, структури, рядкового літерала). В тому випадку, якщо змінна оголошена як покажчик, то вона містить адресу пам’яті, за якою може знаходиться скалярна величина будь-якого типу. При оголошенні...

Масиви Масиви – це група елементів однакового типу (double, float, int і тощо). З оголошення масиву компілятор повинен одержати інформацію про тип елементів масиву і їх кількість. Оголошення масиву має два формати: специфікатор-типу описувач [константний-вираз]; специфікатор-типу описувач [ ]; Описувач – це...

Змінна, яка може приймати значення з деякого списку значень, називається змінною перелічуваного типу, або переліком. Оголошення переліку починається з ключового слова enum і має два формати подання. Формат 1. enum [ім’я-тега-переліку] {список-перелік} описувач[, описувач...]; Формат 2. enum імя-тега-переліку описувач...

Ключові слова для визначення основних типів даних: Цілочисельні типи: Типи дійсних чисел: char float int double short long double long signed unsigned Змінна будь-якого типу може бути оголошена такою що не модифікується. Це досягається додаванням ключового слова const до специфікатору типу. Об’єкти з типом const є...