Категорії операторів

Всі оператори мови Cі можуть бути умовно розділені на наступні категорії:

  • умовні оператори, до яких відносяться оператор умови if і оператор вибору switch;
  • оператори циклу (for, while, do while);
  • оператори переходу (break, continue, return, goto);
  • інші оператори (оператор “вираз”, порожній оператор).

Оператори в програмі можуть об’єднуватися в складові оператори за допомогою фігурних дужок.

Всі оператори мови Cі, окрім складових операторів, закінчуються крапкою з комою ;.

Оператор вираз Будь-який вираз, який закінчується крапкою з комою, є оператором. Виконання оператора вираз полягає в обчисленні виразу. Набуте значення виразу ніяк не використовується, тому, як правило, такі вирази викликають побічні ефекти. Помітимо, що викликати функцію, що не повертає значення можна тільки за...