При ініціалізації необхідно дотримуватися наступних правил: Оголошення містять специфікатор класу пам’яті extern не можуть містити ініціаторів. Глобальні змінні завжди ініціалізуються, і якщо це не зроблено явно, то вони ініціалізуються нульовим значенням. Змінна з класом пам’яті static може ініціалізувати константним...

Функції завжди визначаються глобально. Вони можуть бути оголошені з класом пам’яті static або extern. Оголошення функцій на локальному і глобальному рівнях мають однаковий сенс. Правила визначення області видимості для функцій відрізняються від правил видимості для змінних і полягають в наступному. Функція, оголошена...

Час життя змінної (глобальної або локальної) визначається за наступними правилами. Змінна, оголошена глобально (тобто поза всіма блоками), існує протягом всього часу виконання програми. Локальні змінні (тобто оголошені усередині блоку) з класом пам’яті register або auto, мають час життя тільки на період виконання того...

Звичайна C-програма є визначенням функції main, яка для виконання необхідних дій викликає інші функції. Наведені вище приклади програм були одним початковим файлом, що містить всі необхідні для виконання програми функції. Зв’язок між функціями здійснювався за даними за допомогою передачі параметрів і повернення значень...