Напишемо перший найпростіший застосунок для NodeJS. Для створення програм можна використовувати практично всі стандартні конструкції мови JavaScript. Винятком є робота з DOM, оскільки програма буде запускатися на сервері, а не в браузері, тому DOM і такі об’єкти як window або document у цьому випадку нам будуть недоступні.

Для цього спочатку створимо для програми каталог на жорсткому диску. Наприклад, я створив каталог C:\node\helloapp. У цьому каталозі створимо файл app.js.

Визначимо у файлі app.js наступний код:

1const http = require("http");
2http.createServer(function(request,response){
3  response.end("Hello NodeJS!");
4  }).listen(3000, "127.0.0.1",function(){
5    console.log("Сервер почав прослуховуання запитів на порту 3000");
6  });

Розберемо даний приклад.

На першому рядку ми отримуємо модуль http, який необхідний створення сервера. Це вбудований модуль і для його завантаження необхідно застосувати функцію require():

1const http = require("http");

Далі за допомогою методу createServer() створюється новий сервер для прослуховування вхідних підключень та обробки запитів. Як параметр цей метод приймає функцію, яка має два параметри. Перший параметр request зберігає всю інформацію про запит, а другий параметр response використовується для надсилання відповіді. У даному випадку відповідь представляє простий рядок “Hello NodeJS!” та відправляється за допомогою методу response.end().

Але метод http.createServer() створює сервер. Щоб сервер почав прослуховувати вхідні підключення, у нього треба викликати метод listen:

1.listen(3000, "127.0.0.1",function(){
2  console.log("Сервер почав прослуховуання запитів на порту 3000");
3});

Цей метод приймає три параметри. Перший параметр вказує на локальний порт, яким запускається сервер. Другий параметр вказує на локальну адресу. Тобто в даному випадку сервер запускатиметься за адресою 127.0.0.1 або localhost на порту 3000.

Третій параметр представляє функцію, яка запускається на початку прослуховування підключень. Тут ця функція виводить діагностичне повідомлення на консоль.

Тепер запустимо сервер. Для цього відкриємо термінал (OS X або Linux) або командний рядок (Windows). За допомогою команди cd перейдемо до каталогу програми:

1cd C:\node\helloapp

Потім виконаємо таку команду:

1node app.js

Вона запускає сервер:

Далі відкриємо браузер та введемо адресу http://localhost:3000/:

І нам відобразиться те повідомлення, яке було надіслано у методі response.end().