Змінні Змінні призначені для зберігання даних. Назва змінної в Python повинна починатися з алфавітного символу або символу підкреслення і може містити алфавітно-цифрові символи і знак підкреслення. Крім того, назва змінної не повинна співпадати з назвою ключових слів мови Python. Ключових слів не так багато, їх легко...

Виведення на консоль Для виведення інформації на консоль призначена вбудована функція print(). При виклику цієї функції їй у дужках передається значення: 1 print("Hello DEV-CLUB.IN.UA") Цей код виведе нам на консоль “Hello, DEV-CLUB.IN.UA”. Особливістю цієї функції є те, що, за замовчуванням, вона виводить значення в...

Вступ до написання програм Програма мовою Python скаладається з набору інструкцій. Кожна інструкція починається з нового рядка. Наприклад: 1 print (2 + 3) 2 print ("Hello") У Python важливими є відступи. Невірно поставлений відступ є помилкою. Наприклад, у випадку, наведеному нижче, ми отримаємо помилку, хоча код буде...

Що таке Node.js. Початок роботи Node.js — це кросплатформне середовище виконання JavaScript із відкритим кодом, яке виконує код JavaScript поза веб-браузером. Node — це асинхронне середовище виконання JavaScript, кероване подіями, створене на основі двигуна Chrome V8 JavaScript. Воно призначене для створення...

Напишемо перший найпростіший застосунок для NodeJS. Для створення програм можна використовувати практично всі стандартні конструкції мови JavaScript. Винятком є робота з DOM, оскільки програма буде запускатися на сервері, а не в браузері, тому DOM і такі об’єкти як window або document у цьому випадку нам будуть...

Що таке модулі Node.js? JavaScript виявився потужною мовою з деякими унікальними функціями, які дозволяють ефективно та водночас легко супроводжувати програмування. Його шаблон замикання та поведінка, керована подіями, виявилися дуже корисними в реальних сценаріях, але, як і всі мови програмування, він не є ідеальним,...

Звичайна C-програма є визначенням функції main, яка для виконання необхідних дій викликає інші функції. Наведені вище приклади програм були одним початковим файлом, що містить всі необхідні для виконання програми функції. Зв’язок між функціями здійснювався за даними за допомогою передачі параметрів і повернення значень...