Змінні Змінні призначені для зберігання даних. Назва змінної в Python повинна починатися з алфавітного символу або символу підкреслення і може містити алфавітно-цифрові символи і знак підкреслення. Крім того, назва змінної не повинна співпадати з назвою ключових слів мови Python. Ключових слів не так багато, їх легко...

Виведення на консоль Для виведення інформації на консоль призначена вбудована функція print(). При виклику цієї функції їй у дужках передається значення: print("Hello DEV-CLUB.IN.UA") Цей код виведе нам на консоль “Hello, DEV-CLUB.IN.UA”. Особливістю цієї функції є те, що, за замовчуванням, вона виводить значення в...

Вступ до написання програм Програма мовою Python скаладається з набору інструкцій. Кожна інструкція починається з нового рядка. Наприклад: print (2 + 3) print ("Hello") У Python важливими є відступи. Невірно поставлений відступ є помилкою. Наприклад, у випадку, наведеному нижче, ми отримаємо помилку, хоча код буде...