Що таке Node.js. Початок роботи

Node.js — це кросплатформне середовище виконання JavaScript із відкритим кодом, яке виконує код JavaScript поза веб-браузером.

Node — це асинхронне середовище виконання JavaScript, кероване подіями, створене на основі двигуна Chrome V8 JavaScript. Воно призначене для створення масштабованих мережевих програм.

JavaScript був створений лише для інтерфейсу, але тепер його можна використовувати на стороні сервера за допомогою Node.js.

Асинхронне означає обробку подій без переривання основного потоку, оскільки JavaScript є однопоточним, тобто існує лише один потік виконання.

Step 1

Ви повинні мати Node.js встановлений на вашому ПК, щоб використовувати його (цілком очевидно).

Перейдемо за посиланням: https://nodejs.org/en/ Завантажте та встановіть Node.js відповідно до вашої ОС. Його дуже легко встановити.

Сторінка встановлення

Після успішного встановлення ви можете ввести в командному рядку команду node -v, і нам відобразиться поточна версія Node.js:

  C:\WINDOWS\system32>node -v  
  v16.17.1

Версії Node.js для інших операційних систем поряд із вихідними текстами можна знайти за адресою nodejs.org/en/download

Step 2

Створіть папку десь на своєму комп’ютері та відкрийте термінал та встановіть каталог для цієї папки.

D:\Github\nodejs> mkdir lesson01 D:\Github\nodejs>cd lesson01 D:\Github\nodejs\lesson01>

cd => change directory. mkdir => make directory

Step 3

Тепер нам потрібно ініціалізувати наш проект. Для цього виконайте наступне:

  > npm init

npm => Node Package Manager

Ось що ви можете побачити далі:

D:\Github\nodejs\lesson01>npm init
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.

See `npm help init` for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.

Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.
package name: (lesson01)

Заповніть його відповідним чином або просто виберіть значення за умовчанням.

У нашому випадку файл виглядає так:

{
 "name": "lesson01",
 "version": "1.0.0",
 "description": "Simple console app",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "author": "DEV-CLUB Team",
 "license": "ISC"
}

Тепер, якщо ви перевірите свій поточний каталог, ви побачите файл package.json з усіма вищезазначеними деталями. За бажанням, Ви можете змінити значення в ньому.

Step 4

Створіть файл з назвою index.js, відкрийте його та заповніть таким чином.

  const msg = 'Hello World';
  console.log(msg);

Запустіть цей файл на виконаня:

  > node index.js
  Hello World

Інструменти розробки

Для розробки під Node.js досить простого текстового редактор типу Notepad. Також можна використовувати потужніші редактори типу Atom, Brackects, Sublime, Visual Studio Code або середовища розробки, які підтримують роботу з Node.js, наприклад Visual Studio чи WebStorm.

REPL

Після встановлення NodeJS ми стаємо доступним таким інструментом, як REPL. REPL (Read Eval Print Loop) надає можливість запуску виражених на мові JavaScript у командному рядку або на терміналі.

Так, запустимо командний рядок (у Windows) або термінал (в OS X або Linux) і введемо команду node. Після введення цієї команди ми можемо виконати різні дії на JavaScript:

  C:\WINDOWS\system32>node
  Welcome to Node.js v16.17.1
  Type ".help" for more information.
  > 2+6
  8
  >

Чи використаємо яку-небудь функцію JS:

  > console.log("Hello, NodeJS!");
  Hello, NodeJS!
  undefined
  >

Можна також визначити свої функції і потім їх викликати, наприклад, середнє арифматичне:

  > function average(x,y){return (x + y)/2.0;}
  undefined
  >average(2,3)
  2.5
  >

Якщо ми введемо щось неправильно, REPL вкаже про помилку:

>a.b()
Uncaught ReferenceError: a is not defined