Виведення на консоль

Для виведення інформації на консоль призначена вбудована функція print(). При виклику цієї функції їй у дужках передається значення:

  print("Hello DEV-CLUB.IN.UA")

Цей код виведе нам на консоль “Hello, DEV-CLUB.IN.UA”. Особливістю цієї функції є те, що, за замовчуванням, вона виводить значення в окремому рядку. Наприклад:

  print("Hello World")
  print("Hello DEV-CLUB.IN.UA")
  print("Hello Python")

Тут три виклики функції print() виводять певне повідомлення. Прицьому при виведенні на консоль кожне повідомлення буде в окремому рядку:

  Hello World
  Hello DEV-CLUB.IN.UA
  Hello Python

Це не завжди зручно. До прикладу, нам потрібно, щоб усі значення виводилися в одному рядку. Для цього нам потрібно налаштувати поведінку функції за допомогою параметра end. Цей параметр задає символи, котрі додають до рядка, що виводиться, і. При використанні параметра end виклик функції print() виглядає так:

  print(значення, end = кінцеві_символи)

За замовчуванням, символ end рівний символу \n, що задає перенесення на наступний рядок. Власне, саме тому функція print(), за замовчуванням, виводить значення, що вона передає, на окремому рядку. Тепер спробуємо змінити поведінку функції, щоб вона виводила значення на одному рядку, а не на різних:

  print("Hello World, end=" ")
  print("Hello METANET.COM, end=" ")
  print("Hello Python)

Тепер значення, що виводяться, будуть розділені пробілом:

Hello World Hello DEV-CLUB.IN.UA Hello Python

Це, також, може бути не один символ, а набір символів:

  print("Hello World, end=" and ")
  print("Hello METANET.COM, end=" and ")
  print("Hello Python)

У цьому випадку повідомлення, що виводяться, будуть розділені символами and:

Hello World and Hello DEV-CLUB.IN.UA and Hello Python

Консольне введення